Podczas koszenia kukurydzy coś rusza się między kłosami! Rolnicy nie spodziewali się tego w polu!

Chyba nikt z pracujących w polu nie spodziewał się, że w takim małym skrawku kukurydzy może kryć się taka niespodzianka!

Podczas koszenia kukurydzy coś rusza się między kłosami! Rolnicy nie spodziewali się tego w polu!